ඇමෙරිකාවේ කතාව

සිවිල් යුද්ධයෙන් දකුණු ජනපද පරාජය වීමෙන් පසු ඇමෙරිකාව 1865 දී 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධනය ගෙනල්ලා වහල් ක්‍රමය අහෝසි කළා.

වහල් යුගයේදී කළු මිනිසුන් නෛතිකව සැලකුණේ දේපළ වශයෙන්. ඒ අනුව වහලෙක් යනු වහල් හිමියාට තමන්ගේ සෙසු ඉඩම් කඩම්, වතු පිටි, හරක බාන වගේම තවත් එක දේපළක්. වහළා සම්බන්ධයෙන් සියළු තීරණ ගැනීමේ අයිතිය තිබුනේ ඒ වහල් හිමියාට. ඒ අනුව ඉඩම් කඩම් හරක්, බැටළුවන් වැනි තමන්ට අයත් සතුන් විකුණා දමන ආකාරයෙන් වහල් හිමියන්ට වහලුන් විකුණා දැමීමට හැකියාව තිබුණා. වහල් ක්‍රමය අහෝසි කිරීමත් සමඟම කළු මිනිස්සු නිදහස් මිනිසුන් බවට පත් වුනා.

සිවිල් යුද්ධය තීරණාත්මකව අවසන් වුවත් උතුරු-දකුණු ගැටුම අවසන් වුනේ නැහැ. දකුණු ජනපදවල දේශපාලන බලය තිබුණේ ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයට. ඔවුන් කළු මිනිසුන්ට විරුද්ධව වහල් ක්‍රමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි පිරිස. උතුරු ජනපදවල දේශපාලන බලය තිබුණේ රිපබ්ලිකන් පක්ෂයට. දකුණු ජනපදවල ජීවත් වූ කළු මිනිසුන් ගේ මනාපය ඇත්තේ වහල් ක්‍රමය අහෝසි කළ තමන්ට බැවින් ඔවුන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කිරීම තම පක්ෂයට වාසි සහගත බව රිපබ්ලිකන් පක්ෂය, විශේෂයෙන් එහි උලිසස් ග්‍රාන්ට් වැනි නායකයෝ, තේරුම් ගත්තා. මේ අනුව ඔවුන් කෙසේ හෝ 15 වන ආණ්ඩුරකම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙන විත් කළු මිනිසුන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කළා.

මෙතන තියෙන්නේ මානුෂික කාරණාවකට වඩා දේශපාලන බලය පිළිබඳ කාරණාවක්. ( අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙමළ මිනිසුන්ට හිතවත් බවක් පෙන්වන්නේ ඔවුන්ගේ ඡන්ද කුට්ටිය තමන්ට ලැබෙන නිසා). අද දකුණු ජනපදවල බලය රිපබ්ලිකන් පක්ෂයටත්, උතුරු ජනපදවල බලය ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයටත් ලෙස මේ ධ්‍රැවීකරණය උඩු යටි කුරු වී තිබීම එක අතකින් උත්ප්‍රාසජනක කාරණයක්.

යුද්ධයෙන් පරාජය වුවත්, වහල් ක්‍රමය අහෝසි කරනු ලැබුවත්, කළු මිනිසුන්ට ඡන්දය අයිතිය දෙනු ලැබුවත් දකුණු ජනපදවල දේශපාලන සංස්ථාපනය තම ගමන අවසන් කළේ නැහැ. ඇමෙරිකානු ඉතිහාසයේ සිවිල් යුද්ධයෙන් පසු යුගය හැඳින් වුනේ ප්‍රතිසංස්කරණ (Reconstruction Era) අවධිය කියලා.

ප්‍රතිසංස්කරණ අවධියේ පටන් දකුණු ජනපද වල සුදු දේශපාලන අධිකාරිය නොයෙක් නීති රීති තම ජනපද ආණ්ඩුවල සම්මත කර ගනිමින් කළු මිනිසුන්ට විරුද්ධව වාර්ගික විසංගනයක් (Racial Segregation) ක්‍රියාත්මක කළා. එය නොයෙක් අයුරින් ක්‍රියාත්මක වුනා.

ඔවුන් සිදු කළ ප්‍රධාන දෙයක් නම් හැකිතරම් කළු මිනිසුන් ඡන්ද පොළෙන් ඈත් කිරීම. ඡන්ද ලියා පදිංචිය සඳහා යොදවනු ලැබූ සුදු මිනිස්සු කළු මිනිසුන්ගේ ඡන්ද ලියා පදිංචිය ක්‍රමානුකුලව කප්පාදු කළා. දෙවනුව Klu Klux Klan වැනි ත්‍රස්තවාදී පැරා මිලිටරි සංවිධාන යොදවා භීෂණය වපුරා කළු මිනිසුන් ඡන්ද පොළට පැමිණීම වළකනු ලැබුනා. (එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමන්ට අවාසිදායක යාපනයේ දෙමළ ඡන්ද ඡන්ද පොළෙන් ඈත් කිරීමට 80 දශකය මුලදී ක්‍රියාත්මක කළේත් මේ ආකාරයේම ක්‍රියාදාමයක්)

ඇමෙරිකාවේ මේ ක්‍රියාදාමය සුළු කාලයක් නොව වසර 100ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වුනා. දකුණු ජනපදවල කළු මිනිසුන්ගේ පූර්ණ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු වුනේ 1965දීයි. ඒත් කළු නිදහස් අරගලවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. එපමණක් නොව දකුණු ජනපදවල වාර්ගික විසංගනයෙන් කළු මිනිසුන්ගේ මානුෂික සහ සමාජීය අයිතීන්ට සිදු වුනේ මීටත් වඩා බරපතළ තත්වයක්.40 Viewers